Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यस कार्यालय स.क.अ. पुर्णा सापकोटा र मनरुप नेपालीको विदाईको झलक

67224466_2370086869734914_285741412538908672_o.jpg
यस कार्यालय स.क.अ. पुर्णा सापकोटाको विदाईको झलक