Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

इन्ट्रिगेटी आइडल २०१८ बाट सम्मानीत हुदै प्र.जि.अ. रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग

48059082_1229383547211062_7437193579098800128_n(1).jpg
इन्ट्रिगेटी आइडल २०१८ बाट सम्मानीत हुदै प्र.जि.अ. रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग