Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६/०२/०७ गतेबाट अबकाश प्राप्त हुनु भएका प्र.अ. श्री ढुण्डीराज पोखरेलको विदाई

60693276_1293265257509218_5537929457072865280_n.jpg
२०७६/०२/०७ गतेबाट अबकाश प्राप्त हुनु भएका प्र.अ. श्री ढुण्डीराज पोखरेलको विदाई
२०७६/०२/०७ गतेबाट अबकाश प्राप्त हुनु भएका प्र.अ. श्री ढुण्डीराज पोखरेलको विदाई