Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बर्दियाको बाटो सहितको नक्सा

map6.jpg
बर्दियाको बाटो सहितको नक्सा
बर्दियाको बाटो सहितको नक्सा