Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बर्दिया बाढी पूर्वानुमान प्रणाली २०७६

Communication_Chanal_Bardiya_6x4(1).jpg
बर्दिया बाढी पूर्वानुमान प्रणाली २०७६
बर्दिया बाढी पूर्वानुमान प्रणाली २०७६