Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया

बर्दिया, गुलरिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बाढीबाट बढी प्रभावित रहेको क्षेत्र

Bardiya_New_Map_DPRP_2017.jpg
बाढीबाट बढी प्रभावित रहेको क्षेत्र
बाढीबाट बढी प्रभावित रहेको क्षेत्र